寄情山水的经典句子,寄情山水蕴含哲理的诗句

寄情山水的经典句子,寄情山水蕴含哲理的诗句

时间: 2019年01月02日     来源:www.mc26.com     编辑:美说网

寄情山水的经典句子,寄情山水蕴含哲理的诗句

寄情山水蕴含哲理的诗句

1、山重水复疑无路,柳暗花明又一村,寄情山水蕴含哲理的诗句[智库|专题]。(陆游《游山西村》)

2、横看成岭侧成峰,远近高低各不同。(苏轼《题西林壁》)

3、欲穷千里目,更上一层楼。(王之焕《登鹳雀楼》)

4、沉舟侧畔千帆过,并树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

5、问渠哪得清如许,为有源头活水来。(朱熹《观书有感》)

6、人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。(苏轼《水调歌头-明月几时有》)

7、会当凌绝顶,一览众山小。(杜甫《望岳》)

8、竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。(苏轼《惠崇〈春江晚景〉》)

9、不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。(王安石《等飞来峰》)

10、海日生残夜,江春入旧年。(王湾《次北固山下》)

11、等闲识得东风面,万紫千红总是春。(朱熹《春日》)

12、旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。(刘禹锡《乌衣巷》)

13、野火烧不尽,春风吹又生。(白居易《赋得古原草离别》)

14、敏而好学,不耻下问孔子

15、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随韩愈

16、学而不思则罔,思而不学则殆孔子

17、知之者不如好之者,好之者不如乐之者孔子

18、三人行,必有我师也。择其善者而从之,其不善者而改之孔子

19、兴于《诗》,立于礼,成于乐孔子

20、己所不欲,勿施于人孔子

21、读书破万卷,下笔如有神杜甫

22、读书有三到,谓心到,眼到,口到朱熹

23、立身以立学为先,立学以读书为本欧阳修

24、读万卷书,行万里路刘彝

25、黑发不知勤学早,白发方悔读书迟颜真卿

26、书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲于谦

27、书犹药也,善读之可以医愚刘向

28、少壮不努力,老大徒伤悲《汉乐府,诗句《寄情山水蕴含哲理的诗句》()。长歌行》

29、莫等闲,白了少年头,空悲切岳飞

30、发奋识遍天下字,立志读尽人间书苏轼

31、鸟欲高飞先振翅,人求上进先读书李苦禅

32、立志宜思真品格,读书须尽苦功夫阮元

33、非淡泊无以明志,非宁静无以致远诸葛亮

34、勿以恶小而为之,勿以善小而不为陈寿《三国志》

35、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟孙洙《唐诗三百首序》

36、书到用时方恨少,事非经过不知难陆游

37、问渠那得清如许,为有源头活水来朱熹

38、旧书不厌百回读,熟读精思子自知苏轼

39、书痴者文必工,艺痴者技必良蒲松龄

40、读书百遍,其义自见《三国志》

41、千里之行,始于足下老子

42、路漫漫其修道远,吾将上下而求索屈原

43、奇文共欣赏,疑义相如析陶渊明

44、读书之法,在循序而渐进,熟读而精思朱熹

45、吾生也有涯,而知也无涯庄子

46、非学无以广才,非志无以成学诸葛亮

寄情山水蕴含哲理的诗句

1、会当凌绝顶,一览众山小。

2、众鸟高飞尽,孤云独去闲。

3、瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

4、山高月小,水落石出。

5、黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

6、江流天地外,山色有无中。

7、山中有桂花,莫待花如霰。

8、竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

9、泰山嵯峨夏云在,疑是白波涨东海。

10、孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

11、百川沸腾,山冢碎甭。高谷为岸,深谷为陵。

12、朱实山下开,清香寒更发。

13、孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

14、黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

15、月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

寄情山水的经典诗句

1、无限山河泪,谁言天地宽。

2、所谓伊人,在水一方。

3、江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

4、空山不见人,但闻人语响。

5、水是眼波横,山是眉峰聚。

6、日映青丘岛,尘起邯郸陆。江移林岸微,岩深烟岫复。

7、春山淡冶而如笑,夏山苍翠而欲滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。

8、逢人渐觉乡音异,却恨莺声似故山。

9、千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

10、峨嵋山月半轮秋,影入平羌江水流。夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

11、山暝听猿愁,沧江急夜流。

12、泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

13、自有山泉入,非因采画来。

14、明月出天山,苍茫云海间。

15、蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

寄情山水蕴含哲理的诗句

1、采菊东篱下,悠然见南山。

2、飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

3、只在此山中,云深不知处。

4、遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

5、相看两不厌,只有敬亭山。

6、借问襄阳老,江山空蔡州。

7、日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

8、杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

9、三万里河东人海,五千仞岳上摩天。

10、孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

11、远上寒山石径斜,白云深处有人家。

12、一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

13、月下飞天镜,云生结海楼。

14、大漠孤烟直,长河落日圆。

15、山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

16、白毛浮绿水,红掌拨清波。

17、白日依山尽,黄河入海流。

18、桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

19、国破山河在,城春草木深。

20、山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

美说网欢迎您转载分享:http://www.mc26.com/kk/123107/